Pro přidání dalšího účtu do TronWallet klepněte na znak + v pravém horním rohu. Pokud jste předtím nevytvořili jiné účty, tak se vygeneruje nový účet a obrazovka se přepne na nově vyrobený účet. Pokud jste již nějaký účet vytvořili, tak aplikace při každém klepnutí na znak + nejprve zkontroluje, zda tyto účty existují (toto je užitečné hlavně v případě, že jste aplikaci odinstalovali nebo změnili zařízení) a přidává nejprve vámi vyrobené účty. Pokud jste na novém účtě neprovedli žádnou operaci, tak vám aplikace nedovolí vyrobení dalšího účtu.

Did this answer your question?