קניה

כדי לקנות טוקן באמצעות המסחר, לחד על האייקון השמאלי ביותר בתפריט הניווט כדי להגיע למסך המסחר. לחץ על הטוקן שברצונך לקנות. לאחר מכן, תועבר למסך בו תוכל להזין את הכמות שברצונך לקנות. לאחר מכן, ה-DEX יחשב את שווי השוק על בסיס הכמות שהזנת. לסיום, לחץ על קניה, ולאחר אימות הקוד הסודי שלך והעסקה תבוצע.

מכירה

כדי למכור טוקן באמצעות המסחר, לחד על האייקון השמאלי ביותר בתפריט הניווט כדי להגיע למסך המסחר. לחץ על הטוקן שברצונך למכור. לאחר מכן, תועבר למסך בו תוכל להזין את הכמות שברצונך למכור.לאחר מכן, ה-DEX יחשב את שווי השוק על בסיס הכמות שהזנת. לחץ על מכירה, ולאחר אימות הקוד הסודי שלך והעסקה תבוצע.

שים לב: שינוי במחיר עלול להוביל להערכת עלות שגויה בעת קניית טוקן, והעסקה עלולה להיכשל. למשל, העלות המוערכת הינה 0.55, אבל העסקה נכשלה כאשר ניסית לסחור באמצעות המחיר הנ״ל.

הסיבה לכך היא שהעלות המוערכת שנוצרה אוטומטית היתה נמוכה מידי. אנו צריכים להעלות ידנית את העלות המוערכת על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה של העסקה. במקרה זה, אם נעלה את העלות מ-0.55 ל-0.60, העסקה תצליח. למרות ששילמנו יותר כסף, המערכת תזכה אותך ביותר טוקנים אוטומטית על בסיס הסכום הנוסף ששילמת ביחס למקור.

באופן זהה, אם נתקלת בסיטואציה דומה במכירת טוקן. למשל: הסכום המוערך שנוצר אוטומטית הינו 0.55. כאשר תלחץ על מכירה, העסקה תכשל. זה בגלל שההכנסה המשוארת הינה גבוהה מידי. עלינו להוריד את ההכנסה הצפויה ל-0.50 כדי לסייע לעסקה לצלוח. למרות שההכנסה המוערכת תקטן, המערכת תזכה אותך ביותר TRX לפי השווי של הטוקן בזמן אמת.

Did this answer your question?