בעת פתיחת אפליקציית TronWallet, תצטרך להכניס את הקוד הסודי (PIN). קוד זה, הינו הסיסמה שלך לאפליקציה. כאשר שכחת מה קוד ה-PIN, תוכל לשחזר אותו. לרוב זה קורה כאשר משחזרים גיבוי מלא של המכשיר.

כדי לשחזר את קוד ה-PIN או הסיסמה, עליך להסיר את אפליקציית TronWallet מהמכשיר שלך. לאחר שביצעת זאת, הורד והתקן מחדש
את האפליקציה.

אפשרות ראשונה - שחזור ארנק

בעת פתיחת האפליקציה לאחר מסך ההתחלה, ישנן שתי אפשרויות להמשיך: יצירה או שחזור של ארנק. כדי לשחזר את הארנק, לחץ על כפתור שחזור ארנק. תועבר למסך בו תתבקש להזין קוד סודי (PIN) חדש פעמיים. קוד זה יהיה הסיסמה שלך לאפליקציה. לאחר יצירת הקוד הסודי, תתבקש לספק את 12 המילים הפשוטות לשינון שקיבלת בעת יצירת הארנק הראשון שלך. אם תבצע זאת בהצלחה, תועבר למסך הראשי בו תוכל לחזור לפעילות שלך  באפליקציה באמצעות הארנק המשוחזר.

אפשרות שניה - שחזור באמצעות מפתח פרטי 

בעת פתיחת אפליקציית TronWallet, לאחר מסך הפתיחה, יהיו לך שלוש אפשרויות כדי להמשיך את החוויה שלך ב-TronWallet: יצירה, תיקון או ייבוא ארנק. כדי לייבא ארנק, לחץ על כפתור שחזר ממפתח פרטי. תועבר למסך בו תצטרך להזין קוד PIN אשר יהווה הסיסמה שלך לאפליקציה. לאחר יצירת קוד PIN, תצטרך להזין את כתובת TRONSCAN שלך על ידי העתקה והדבקה או על ידי סריקה של קוד QR. 

מתחת לכתובת Tronscan, הכנס את המפתח הפרטי שלך, המורכב מ-64 תווים. לאחר ביצוע זאת, לחץ ייצא.

 אם ביצעת זאת בהצלחה, תועבר למסך הראשי, שם תוכל לחזור לפעולותיך באפליקציה באמצעות הארנק המיובא שלך.

Did this answer your question?