במסך השוק ב-TronWallet תוכל לעקוב אחרי תנודתיות TRX בהשוואה לשער החליפין שבחרת בכרטיסיות החשבונות במסך היתרה שלך. כדי להגיע למסך השוק, לחץ על האייקון השמאלי ביותר בתפריט הניווט. שם, ניתן למצוא את המחיר הנוכחי של TRX, גודל המסחר ביממה האחרונה, שווי השוק, אספקה מחזורית, וגרף המציג את התנודתיות לפי יחידות הזמן (שעה, יום וכו׳). לחיצה על נקודה ספציפית על הגרף יעדכן את המידע של השער ביחס ל-TRX באותה נקודת זמן.

Did this answer your question?