Untuk mencari Kunci Peribadi dompet 12-kata benih anda, ketuk pada ikon paling kanan pada bar tab navigasi anda untuk pergi ke Penetapan. Di sana, ketuk pada Sandarkan Dompet. Selepas mengesahkan PIN anda, anda akan dibawa kepada satu skrin dengan 12-kata benih anda dan Kunci Peribadi anda untuk anda sandarkan di satu tempat yang selamat (kami biasa menulisnya di atas satu kertas). Anda juga boleh guna butang Salin ke Papan Klip.

Sila guna ini dengan selamat. Kami tidak simpan Kunci Peribadi anda atau 12-kata benih di dalam pangkalan data kami. Data Kunci Peribadi hanya ditunjukkan kepada anda.

Did this answer your question?