כדי למחוק את אחד מאנשי הקשר שלך באפליקציית TronWallet, ראשית לחץ על האייקון השלישי משמאל בשורת הניווט (האייקון שנראה כמו ספר כתובות), כדי להגיע למסך ספר הכתובות. שם תמצא שתי לשוניות: אנשי קשר וחשבונות.לחץ על לשונית אנשי הקשר אם היא לא פעילה כבר, ותוכל לראות את רשימת אנשי הקשר שלך ב-TronWallet. לחיצה על אחד מאנשי הקשר תפתח מודל בעל שלוש אפשרויות: עריכה, מחיקה ושליחה. לחץ על מחיקה ואז תשאל האם אתה בטוח שברצונך לבצע את הפעולה ולמחוק את איש הקשר. לחץ על אוקיי כדי למחוק אותו ואיש הקשר יוסר מרשימת אנשי הקשר שלך.

Did this answer your question?