כדי לערוך את אחד מאנשי הקשר שלך באפליקציית TronWallet, ראשית לחץ על האייקון השלישי משמאל בשורת הניווט (האייקון שנראה כמו ספר כתובות), כדי להגיע למסך ספר הכתובות. שם תמצא שתי לשוניות: אנשי קשר וחשבונות. לחץ על לשונית אנשי הקשר ותוכל לראות את רשימת אנשי הקשר שלך ב-TronWallet. לחץ על אחד מאנשי הקשר כדי לפתוח את המודל עם שלושת האפשרויות: עריכה, מחיקה ושליחה. שליחה תיקח אותך למסך השליחה עם כתובת איש הקשר ממולאת מראש בטופס. מחיקה תמחק את איש הקשר. עריכה תיקח אותך לטופס בו ניתן לשנות את שם איש הקשר. לאחר בחירת השם, לחץ על עריכה ואיש הקשר שלך יעודכן ויוצג ברשימת אנשי הקשר.

Did this answer your question?