כדי להוסיף איש קשר באפליקציית TronWallet, ראשית לחץ על האייקון השלישי משמאל בשורת הניווט (האייקון שנראה כמו ספר כתובות) כדי לפתוח את מסך ספר הכתובות. במסך זה, ישנן שתי לשוניות: אנשי קשר וחשבונות. לשונית אנשי הקשר אמורה להיות פעילה. אם מדובר בארנק חדש, תראה מסך ריק של אנשי קשר. לחץ על הכפתור המרחף בתחתית המסך אשר אומר הוסף איש קשר. כפתור זה יפתח לך את טופס יצירת איש קשר, תצטרך לספק את השם ואת הכתובת של איש הקשר. את הכתובת של איש הקשר ניתן לספק באמצעות 3 דרכים. ניתן להקליד את הכתובת, ניתן ללחוץ על כפתור הסריקה (הימני ביותר) או להדביק את הכתובת שהועתקה מראש ללוח המקשים. כדי לחפש כתובת להדבקה, לחץ על הכפתור בעל שני חצים מנוגדים בשורת הניווט אשר בתחתית המסך אשר יפתוח את מסך רשימת העסקאות.

במסך העסקאות, לחץ על עסקה אשר ברצונך לשמור את הכתובת ויפתח מודל בעל האפשרויות הבאות: הוסף איש קשר והעתק כתובת. לחיצה על הוספת איש קשר תעביר אותך אוטומטית לטופס הוספת איש קשר עם הכתובת ממולאת מראש, אבל לצורך המחשת כפתור ההדבקה, לחץ על העתק כתובת וחזור למסך ספר החשבונות. הטופס אמור להיות מוצג עדיין עם השם שבחרת מקודם. לאחר מכן, לחץ על אייקון לוח המקשים כדי להדביק את הכתובת והמשך על ידי לחיצה על כפתור הוסף. כעת ניתן לצפות באיש הקשר החדש בלשונית הכתובות במסך החשבונות.

Did this answer your question?