כדי לערוך את אחד החשבונות שלך באפליקציית TronWallet, ראשית לחץ על האייקון השלישי משמאל בשורת הניווט (האייקון שנראה כמו ספר כתובות) כדי להגיע למסך ספר הכתובות. במסך זה, ישנן שתי לשוניות: אנשי קשר וחשבונות. לחץ על לשונית החשבונות ואז תוכל לראות את רשימת כל החשבונות שלך ב-TronWallet. לחץ על אחד החשבונות שברצונך לערוך כדי לפתוח את המודל בעל שתי האפשרויות: עריכה ושליחה. שליחה תעביר אותך למסך השליחה עם הכתובת של החשבון הנבחר ממולא בטופס. עריכה תעביר אותך לטופס בו ניתן לשנות את שם החשבון. לאחר שבחרת שם, לחץ ערוך והחשבון יתעדכן ויוצג ברשימת החשבונות.

Did this answer your question?