כדי להוסיף חשבון חדש לארנק שלך, לחץ על כפתור הפלוס בצד העליון הימני של המסך. פעולה זו, תייצר חשבון חדש אם לא היה לך קודם ותחליף את החשבון הנוכחי שלך בחשבון החדש. אם יצרת בעבר חשבונות חדשים, לחיצה על כפתור, תציג תחילה את החשבון האחרון שיצרת לפני הוספת חשבון חדש (שימושי במקרה שתסיר את האפליקציה או שתחליף מכשיר).

Did this answer your question?