לרשימת העסקאות, לחץ על האייקון השלישי מימין בתפריט הניוון (האייקון עם שני חצים בכיוונים מנוגדים), אשר יפתח לך את מסך רשימת העסקאות. במסך זה, ניתן ללחוץ על כל עסקה כדי להגיע למסך המציג פרטים נוספים אודות העסקה הספציפית. ניתן לראות את סטטוס העסקה באתר Tronscan, הזמן בו העסקה הוגשה, את הבלוק שלה, מידע נוסף התלוי בסוג העסקה (למידע נוסף, פנה למאמר ״איך להוסיף איש קשר״) ואת קוד החתימה שלה. לחיצה על כפתור ההדבקה מימין לקוד החתימה יעתיק למקלדת שלך את כתובת Tronscan עבור העסקה הנוכחית כדי שתוכל לפתוח אותה בנוחות בדפדפן.

Did this answer your question?