כדי לבטל את ההתראות של הארנק, לחץ על האייקון הימני ביותר בתפריט הניוון כדי להגיע למסך ההגדרות. שם, לחץ על מתג ההתראות (לא הטקסט עצמו). אם המתג שונה מצהוב לאפור, האפליקציה לא תשלח יותר התראות. כדי לאפשר את ההתראות בחזרה, לחץ על המתג כדי שיהפוך לצהוב וההתראות יחזרו.

Did this answer your question?