תהליך ההשתתפות במכירת הטוקנים מתחיל על ידי לחיצה על האייקון השני מימין (האייקון עם סימן הדולר) שבתפריט הניווט בתחתית המסך כדי להגיע למסך השתתפות. במסך זה, ניתן למצוא רשימה של טוקנים הניתנים לבחירה. לאחר בחירת הטוקן, לחיצה עליו תוביל אותך למסך בחירת הכמות. במסך זה, ניתן למצוא מידע נוסף על הטוקן, ניתן ללחוץ על כפתור מידע נוסף. כדי להמשיך, בחר את הכמות הטוקן שברצונך לרכוש ולחץ על כפתור האישור. לאחר הגשת העסקה במסך פרטי העסקה וסיפוק הקוד PIN, תעבור למסך ההצלחה ולאחר מכן למסך רשימת העסקאות, שם ניתן לעבור על העסקאות שבוצעו ב-TronWallet. אם העסקה מופיעה כלא מאושרת, זה אומר שהיא מסונכרנת עם רשת Tronscan ותהיה מאושרת בעוד זמן קצר.

Did this answer your question?