על מנת לשנות את השפה של הארנק, לחץ על האייקון הימני ביותר בתפריט הניווט כדי להגיע למסך ההגדרות. במסך זה, לחץ על שנה שפה ויפתח לך מודל המכיל את כל השפות הניתנות לבחירה. לחץ על השפה המועדפת ולאחר מכן, תצטרך לאתחל את האפליקציה כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. אם בחרת לאתחל את האפליקציה, האפליקציה תאותחל ולאחר מכן, תוכל להשתמש בה בשפה שבחרת.

Did this answer your question?