על מנת לאפס את הארנק ראשית לחץ על האייקון הימני ביותר בתפריט הניווט כדי להגיע למסך ההגדרות. שם, לחץ על אפס ארנק ותתבקש לאשר את פעולתך על מנת להמשיך. אנא קח בחשבון שאיפוס הארנק יגרום לאפליקציה "לשכוח" אותו ולכן אם ברצונך לגשת אליו בעתיד עליך לגבות את 12 המילים הקלות לשינון אשר נדרשות לשחזר אותו. לאחר לחיצה על "אוקיי, אני מבין" תתבקש להזין את הקוד הסודי (PIN). לאחר שתספק את הקוד הנכון הארנק יאופס ותועבר למסך יצירת ארנק חדש, שם תוכל ליצור או לשחזר ארנק.

Did this answer your question?