Pentru a edita unul dintre contactele dvs. din aplicația TronWallet, apăsați  mai întâi al treilea button din stânga în bara de navigare (cel care arată ca o agendă) pentru a accesa Agenda de Adrese. Acolo, veți găsi două taburi: Contacte și Conturi. Apăsați pe tabul Contacte și veți vedea o listă a tuturor persoanelor de contact din TronWallet. Apăsați oricare dintre aceste contact din lista pentru a afișa un modul cu trei opțiuni: Editare, Șterge și Trimite. Trimite va duce la ecranul Trimite cu adresa pentru contactul deja completat. Șterge va șterge respectivul contact. Editare vă va duce la un formular în care puteți schimba numele contactului dvs. După ce v-ați hotărât asupra unui nume, apăsați pe Editare și contactul dvs. va fi actualizat și afișat în lista de contacte.

Did this answer your question?