Het proces van deelname aan een token verkoop begint door op het tweede pictogram van rechts (het pictogram met een dollarteken) te tikken op uw navigatietabblad onder aan het scherm om naar DEELNEMEN te gaan. Daar vindt u een lijst met verschillende tokens waaruit u kunt kiezen. Nadat u een token heeft gekozen, tikt u erop en ziet u het scherm voor te kopen hoeveelheden. Op dat scherm kunt u, voor meer informatie over die token, op de knop MEER INFORMATIE tikken. Om verder te gaan, bepaal u de hoeveelheid van het token waaraan u wilt deelnemen en tikt u op de BEVESTIG knop. Nadat u de transactie heeft ingediend in het scherm met transactiegegevens en uw PIN-wachtwoord heeft ingevoerd, wordt u naar een successcherm geleid en vervolgens naar het scherm MIJN TRANSACTIES waar u uw transacties in TronWallet kunt bekijken. Als uw transactie onbevestigd wordt weergegeven, betekent dit dat deze wordt gesynchroniseerd met het Tronscan netwerk en dat deze binnenkort wordt bevestigd.

Did this answer your question?