Om de Back-up van uw portemonnee te bevestigen, tikt u eerst op het meest rechtse pictogram op uw navigatietabblad om naar Instellingen te gaan. Tik daar op PORTEMONNEE BACK-UPPEN. Nadat u uw pincode heeft bevestigd, gaat u naar een scherm met uw 12-woorden mnemonic herstel code om het ergens veilig te back-uppen (we schrijven het meestal op een stuk papier). Als u dat eenmaal heeft gedaan, tikt u op de knop "IK HEB HET OPGESCHREVEN”. Op het volgende scherm wordt u gevraagd om die woorden te bevestigen door ze allemaal in de juiste volgorde te tikken. Met de juiste volgorde van woorden, tik op BEVESTIG SEED en u zult gewaarschuwd worden voor uw succesvolle bevestiging en naar het hoofdscherm worden gebracht.

Did this answer your question?